2014-08-01

Түүний төрсөн өдрөөр...

Чингисийн хүрээ өмнө очиж байснаас гоё болсон байна. Тохижилт, орчин гээд...

Чулуужсан модууд
Аз жаргал...
No comments:

Post a Comment

Энэ тухай надтай бодлоо хуваалцаж байгаад баярлалаа :-)