2012-12-03

 Өвөлд би дуртай байдгийн учир...


зөвхөн энэ биш ээ.

2012-11-30