2008-10-05

Надад хэрэггүй нэг дүрс байгаа ч...

Энэ нээрээ тас дуу болсон шүү.Өөр хувилбар нь