2011-06-17

Виртуаль WiFi - Connectify

WiFi гэдэг бол хүмүүс компьютер, төхөөрөмжүүдийг хаана, хэрхэн яаж ашигладаг байсныг үндсээр нь өөрчилсөн технологи билээ.
Майкрософтын судлаачид 2002 оноос хойш виртуаль WiFi хөгжүүлэлтийн асуудлыг эхлүүлсэн. Энэ нь сүлжээний картыг хэд хэдэн бие даасан адапторуудад хуваарилах асуудал дээр үндэслэгдсэн байж.