2011-10-25

Гэгэлгэн...

Я.Цэвэлийн Монгол хэлний тайлбар толины онлайн хувилбараас ГЭГЭЛЗЭХ, ГЭГЭЛГЭН, СЭТГЭЛ ГЭГЭЛЗЭХ гэдэг үгийн утгыг хайгаад ТОЛГОЙГОО ӨЧҮҮХЭН ӨЧҮҮХЭН ДОХИСХИЙХ гэсэн хариу оллоо. Санаанд хүрсэнгүй. Магадгүй Монгол хэлний эрдэмтдээр нэлээн шүүмжлүүлдэг НЭЛЭЭДГҮЙ г.м. орчин үед илүү хэрэглэдэг болсон үгнүүдийн нэг юм болов уу?